Bachelor werktuigkunde-elektrotechniek

De werktuigkunde-elektrotechniek is zonder twijfel het meest diverse ingenieursdomein. Het is de tak waarin inzichten rond beweging, krachten en energie worden toegepast in zeer uiteenlopende elektrische of mechanische systemen. De opleiding werktuigkunde-elektrotechniek gaat in op de ontwikkeling, de productie, het testen en het regelen van werktuigen, machines, voertuigen en complexere systemen zoals centrales, productielijnen en volledige fabrieken.

Als afgestudeerde werktuigkundige, ben je de meest polyvalente ingenieur. Met je analytische manier van denken en technische skills zal jij meehelpen de problemen van morgen op te lossen.

In de bachelor opleiding werktuigkunde-elektrotechniek leer je hoe stoomturbines, verbrandingsmotoren en andere thermische machines werken (Technische thermodynamica). In de master zie je ook hoe ze praktisch in elkaar zitten (zuiger- en turbomachines).

Ook leer je hoe elektrische machines werken en aangestuurd worden (Elektrische aandrijftechniek) en hoe het elektriciteitsnet is opgebouwd (Elektrische energienetten).

Daarnaast leer je hoe systemen van eenvoudige toepassingen tot volledige fabrieken gemodelleerd en aangestuurd kunnen worden (Modelleren en regelen van dynamische systemen). In de master wordt deze kennis ook verder in de praktijk omgezet door het bouwen van een eigen robot (ICT en mechatronica).

Master werktuigkunde-elektrotechniek

Electromechanical Engineering is een masterprogramma van twee jaar met als doel voorbereid te zijn om als technische leiders in de industrie aan de slag te gaan. Het programma gaat ook diep in op alle aspecten van een werktuigkundig ingenieur en zijn economische en sociale implicaties onderbouwd met sterke wetenschappelijke argumenten. Ook de training in onderzoeksvaardigheden zal later van pas komen bij het ontwikkelen, implementeren en analyseren van technische en wetenschappelijke innovaties binnen het bedrijf.

Master keuze

Klik op een van de onderdelen voor meer informatie

Master keuze
GENERAL MAIN ELECTIVE THESIS MAIN MAIN MAIN MAIN MAIN ELECTIVE ELECTIVE ELECTIVE

GENERAL

Werktuigkunde-Elektrotechniek

 

Dit zijn algemene vakken die alle masters werktuigkunde-elektrotechniek moeten volgen. Dit pakket bestaat uit 6 vakken van 6 studiepunten.

MAIN

Dit zijn vakken die gebonden zijn aan de gekozen masterrichting. Hierbij is er keuze uit Mechanische Energietechniek, Mechanische Constructie, Regeltechniek en Automatisatie, Maritieme Techniek en Elektrische Energietechniek. Deze vakken zijn nog eens goed voor 36 studiepunten.

ELECTIVE

Tijdens de master moeten er 24 studiepunten aan keuzevakken opgenomen worden. De vakken die men kan kiezen en de regels hieraan verbonden, zijn afhankelijk van het gekozen pad.

THESIS

Om te kunnen afstuderen moet ook een masterproef ingediend worden. Deze beslaat 24 studiepunten.

MAIN

Mechanische Energietechniek

In de optie Mechanische energietechniek (Mechanical Energy Engineering) zie je alles wat nodig is om verscheidene energievormen om te zetten in mechanische energie en omgekeerd. Tot dit domein behoort alles van pompen, motoren en turbines.

MAIN

Mechanische Constructie

Bij Mechanische constructie (Mechanical Construction) wordt dieper ingegaan op het ontwerp en de bouw van machines en onderdelen daarvan. De klassieke fabricagetechnieken worden naast de nieuwste state-of-the-arttechnologieën onderwezen.

MAIN

Regeltechniek & Automatisatie

Bij de master Regeltechniek en automatisatie (Control Engineering and Automation) wordt vooral verder ingegaan op geregelde elektrische (precisie-) aandrijvingen en de dynamica van systemen, inclusief mogelijke controlestrategieën.

MAIN

Maritieme Techniek

In de opleiding Maritieme techniek (Maritime Engineering) leert men de structuur, bouw en het ontwerp van een schip. Zo wordt het gedrag van een schip in en op het water volledig geanalyseerd.

MAIN

Elektrische Energietechniek

In de master Elektrische energietechniek (Electrical Power Engineering) leer je vermogenselektronica en hoogspanningstoepassingen ontwerpen.

ELECTIVE

Pad 1

24 studiepunten opnemen uit de volledige lijst van keuzevakken. Hier moet wel rekening worden gehouden met opgelegde regels. Zo moet men minimum 6 STP uit de lijst van maatschappelijke vakken kiezen, minimum 6 STP uit de lijst van keuzeopleidingsonderdelen en is men verplicht het vak 'Veiligheid van elektrische en mechanische installaties' van 3 STP op te nemen.

ELECTIVE

Pad 2

Ook kan gekozen worden voor een minor van 24 studiepunten. Hier zijn er 4 opties mogelijk: Minor Operationeel beheer, Milieu en duurzame ontwikkeling, Biosystemen en Automotive Production Engineering.
Aan iedere minor hangt een aparte lijst met keuzeopleidingsonderdelen vast. Hieruit moeten dan volgens bepaalde regels 24 STP gekozen worden.

ELECTIVE

Pad 3

Daarnaast kan ook gekozen worden voor een kleine minor van 18 studiepunten. Hier bestaat de minor Bedrijfskunde, Milieu en duurzame ontwikkeling, Biostysemen, Computerwetenschappen, Elektronica en ICT, Materiaalkunde,
Chemische technologie, Materiaalfysica, Regeltechniek en automatisering en Fotonica.
Bij iedere minor hangt een aparte lijst met keuzeopleidingsonderdelen vast. Hieruit moeten dan volgens bepaalde regels 18 STP gekozen worden. Daarnaast moet men verplicht het vak 'Veiligheid van elektrische en mechanische installaties' van 3 STP opnemen en zijn er nog 3 studiepunten aan keuzemogelijkheden over.