Electrical Power Engineering

Bij Electrical Power Engineering of Elektrische Energietechniek leer je vermogenselektronica en hoogspanningstoepassingen ontwerpen. Het is dankzij deze studenten dat jij jouw auto misschien in de nabije toekomst gewoon aan het stopcontact “voltankt”

Elektrische ingenieurs kunnen ook op vele plaatsen terecht zoals bij elektriciteitsproducenten, netbeheerders, grote industriële bedrijven, studiebureaus, productie en ontwerp van aandrijvingen, omvormers… Ze kunnen echter evengoed aangesteld worden om wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

Afstudeervakken

  • Analyse en berekening van elektrische energienetten
  • Sensorgebaseerde meetsystemen
  • Kernreactortheorie: deel 1
  • Vermogenselektronica
  • Technologie van elektrische installaties
  • Dynamica van elektrische machines en aandrijving
  • Duurzame energieproductie
  • Operationele aspecten van elektrische energienetten
  • Bouw en berekeningen van elektrische machines
[smls id=”2162″]