Mechanical Energy Engineering

In de optie Mechanical Energy Engineering of Mechanische Energietechniek zie je alles wat nodig is om verscheidene energievormen om te zetten in mechanische energie en omgekeerd. Tot dit domein behoort alles van pompen, motoren en turbines.