Simuleren en Modelleren van Dynamische Systemen


Aangenaam vak. Een groot deel van de cursus gaat over bondgrafen, en je zal ook een project krijgen waar je in simulink een dynamisch systeem moet modelleren met behulp van bondgrafen. De projectopgaven zijn meestal wel interessant, en tellen mee voor 6/20.

Een ander groot deel van de cursus gaat over optimalisatie: cost functions, gradient descent, … interessante materie met veel toepassingen.
De prof wijdt ook een paar lessen aan korte inleiding van black box modellering. Zo zie je kort wat support vector machines, neurale netwerken en hidden markov models inhouden. Er wordt niet heel diep op ingegaan, maar je kan misschien wel inspiratie opdoen voor je thesis (prof Crevecoeur is promotor van veel thesissen en zijn vakgroep is veel bezig met dit soort dingen).

Het examen zelf is niet heel moeilijk, en de prof is ook niet zo streng. Slagen is normaal geen probleem (als je er niet vierkant uw voeten aan veegt).

Bestanden