SCHAKELPAKKET

Schakelpakket

Het schakelpakket bestaat bestaat grotendeels uit enkele vakken uit de 3de bachelor werktuigkunde – elektrotechniek:

  • Systemen en signalen (3 stpn in plaats van 6 stpn voor reguliere 3de bach WE, zelfde cursus maar enkel H1-5, examen enkel meerkeuzevragen)
  • Kinematica en dynamica van starre lichamen (3stpn in plaats van 6, enkel H1-3, helft van het project)
  • Wiskundige modellering
  • Technische thermodynamica (3 stpn in plaats van 6, enkel oefeningen op het examen)
  • Elektrische Aandrijftechniek (3 stpn in plaats 6, maar behoorlijk pittig en weinig valt weg)