Kinematica en dynamica van mechanismen

In dit vak kruipt heel wat werk. Je zal tijdens het semester verschillende PC-lessen hebben waar je aan verschillende opdrachten moet werken. Je zal tijdens deze opdrachten leren werken met MATLAB, SAM en ANSYS. Bij deze opdrachten moet telkens ook een omvangrijk verslag ingediend worden. Deze verslagen tellen ook mee voor je eindscore op dit vak maar hij beloont de tijd en moeite die je erin steekt. Daarnaast heb je nog een grote opdracht waarbij je 30 mechanismen moet simuleren.

De hoorcolleges zijn niet nodig om bij te wonen aangezien alles in de syllabus staat met uitgewerkte voorbeelden. De prof geeft geen extra uitleg tijdens deze hoorzittingen en deze worden bovendien op een hels tempo gegeven. Werkcolleges zijn wel handig om bij te wonen maar niet nodig indien je reeds notities hebt. Let er wel op dat de slides van de werkcolleges achteraf niet online komen en hij de verdeling van werk- en hoorcolleges niet altijd nauw volgt.

[smls id=”2162″]