Computersturing van industriële processen

In dit vak leer je hoe je dynamische processen modelleert op de computer, meer bepaald via Matlab/Simulink. Er is een groot project waarin je zelf een model van een proces moet afregelen, in AJ 2017-2018 was dit bvb een warmtewisselaar. Er worden ook enkele belangrijke begrippen uitgelegd mbt dynamische processen.

Slagen vormt meestal geen probleem aangezien de prof op voorhand een lijst geeft met wat ze zal vragen op het theorie-examen. De oefeningen zijn vaak wel lastig.

Bestanden